We’re at Kona Nui Nights enjoying the sweet sounds of Keauhou! #WeAreWard | Artist: Zhan Wang, Artificial Rock No. 131 | Artist: Choi Jeong Hwa, Breathing Flower #HonoluluBiennial

We’re at Kona Nui Nights enjoying the sweet sounds of Keauhou! #WeAreWard | Artist: Zhan Wang, Artificial Rock No. 131 | Artist: Choi Jeong Hwa, Breathing Flower #HonoluluBiennial

We're at Kona Nui Nights enjoying the sweet sounds of Keauhou! | Artist: Zhan Wang, Artificial Rock No. 131 | Artist: Choi Jeong Hwa, Breathing Flower